home forum
timeHiệp Sĩ, Nội Dung Cập Nhật Trong Bản 1.4.1
v845lượt xem

ađăng ngày 12 tháng 07 năm 2016
Chức Năng Chiếm Thành
∇ Thời gian chiếm thành
- Thứ 2 và thứ 6 hàng tuần, lúc 21h30 (9h30 tối) . Đăng kí tham gia chiếm thành lúc : 20h45-21h30

∇ Đăng ký chiếm thành như sau
- Chỉ những người có Bang hội mới tham gia chiếm thành.
- Chỉ bang chủ mới có thể đăng kí chiếm thành cho bang
- Để đăng kí thì bang đó phải lập nhóm ĐÚNG 5 thành viên trong bang , sau đó bang chủ gặp NPC Thống lĩnh để đăng kí tham gia chiếm thành.
- Tổng số lượng tối đa bang tham gia chiếm thành là 40 bang. Thời gian chiếm thành là 3 tiếng
- Khi chiếm thành bắt đầu , Server sẽ chia đều các bang ra 4 Map Cửa đông , tây, nam bắc. Tại các map này người chơi phải đánh sập cửa thành thì mới vào trong map đấu trường được .


- Trong map đấu trường có 4 trụ phụ và 1 trụ chính . Để đánh sập trụ chính thì phải đánh sập 4 trụ phụ trước.


- Thành viên bang nào đánh sập trụ chính đầu tiên thì sẽ giữ Đá huyền bí ( không hiện trong hành trang ) . Khi đã có người giữ Đá huyền bí thì trong vòng 5 phút , các người chơi khác phải tìm và giết đúng người này . Khi giết được người này thì trụ chính sẽ hồi sinh lại , các người chơi khác sẽ tiếp tục đánh trụ chính để chiếm Đá huyền bí . Trong vòng 5 phút nếu không ai giết được người giữ Đá huyền bí thì bang đó sẽ chiến thắng hoặc sau khi hết thời gian chiếm thành, thành viên của bang nào đang giữ Đá huyền bí thì là bang chiến thắng.
- Người giữ Đá huyền bí sẽ được tăng 10 lần dame và giảm 10 lần dame đối thủ đánh

Lưu ý
- Chức năng chiếm thành sẽ tiến hành chạy thử nghiệm , không : mất phí hồi sinh - đăng ký - quà thưởng cho bang chiến thắng

Mề Đay

∇ Chế tạo Mề Đay


- Các hiệp sĩ phải thu gom các nguyên liệu yêu cầu
- Có loại sẽ rơi ra khi tiêu diệt quái , mỗi quái vật khác nhau sẽ rơi ra các nguyên liệu tạo Mề Đay cấp 1 khác nhau - bao gồm cả Boss , và cả quái trong phó bản
- Có loại sẽ chỉ có trong chiến trường khi tiêu diệt Boss - nhà chính - quái trong map chiến trường


• 5 nguyên liệu cấp 1 -> 1 nguyên liệu cấp 2
• 5 nguyên liệu cấp 2 -> 1 nguyên liệu cấp 3
- Khi có nguyên liệu cấp 3 , các hiệp sĩ có thể tiến hành chế tạo Mề Đay

∇ Nâng Cấp Mề Đay
- Khi chế tạo một Mề Đay , các hiệp sĩ có thể biết được số dòng ẩn có thể có khi +9 của Mề Đay đó
Lưu ý
- Các hiệp sĩ có thể sử dụng Mề Đay khác phái
- Mề Đay khi sử dụng sẽ trang bị thứ 2 . Bấm vào ô vũ khí để có thể chuyển sang trang bị thứ 2


- Các nguyên liệu chế tạo Mề Đay có thể mua bán trên khu mua bán


Khu mua bán sẽ được đổi mới như sau :
- Những nguyên liệu hay item nào đang cho phép giao dịch sẽ cho phép mua bán được trên thành .
- Đặt giá thiểu đa là 10.000 vàng và tối đa là 100.000.000 vàng


- Khi các hiệp sĩ sử dụng chức năng này , toàn bộ người chơi khác sẽ được ẩn trang bị thành trang bị level 1 để nhằm giảm tải bớt dung lượng - các dòng máy cấu hình thấp sẽ đỡ lag hơn
v

Từ khóa: Hiep Si,

vCùng chuyên mục
vNgẫu nhiên


2016-2017 © Designed By Zrero
Blog Game,Tải Game Hot
Thank To S2VN.TOP